Cennik Usług

Cennik Usług

Wysokość opłaty miesięcznej za wykonane usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem w drodze negocjacji. Jest ona uzależniona od zakresu czynności określonych w umowie z klientem. Główne czynniki wpływające na jej wysokość to:

  • Forma opodatkowania prowadzonej działalności
  • Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej
  • Liczba właścicieli
  • Liczba zatrudnionych pracowników
  • Liczba dowodów księgowych.