Kadry i Płace

Naszą firmę charakteryzuje również specjalistyczna wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasza wiedza została zdobyta poprzez lata doświadczeń. Zoptymalizuj swoją działalność i powierz tą sferę działalność specjalistom. Ogranicz swoje koszty, a nasza wiedza i doświadczenie będzie Twoim dodatkowym atutem i przewagą konkurencyjną w biznesie. Świadczymy pełną gamę usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
  • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,
  • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
  • badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS,
  • pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy.