Zakres usług

Zakres usług

Prowadząc  biuro rachunkowe w Lublinie oferujemy nie tylko usługi rachunkowe, ale także kompleksowe doradztwo podatkowe. Przychodząc do nas zyskują Państwo gwarancję, że już nigdy więcej problemu nie przysporzą Wam ani księgi rachunkowe, ani deklaracje podatkowe, ani żadne inne obowiązki związane z rachunkowością i księgowością.Nasze Biuro świadczy usługi między innymi w zakresie:

 

 

 1. prowadzenie ksiąg handlowych – w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o rachunkowości. Składa się na to między innymi:
  • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości firmy
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • analiza wyniku finansowego oraz podatkowego
 2. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów) w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, a w szczególności:
  • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości firmy
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
 3. prowadzenie ewidencji VAT, a zwłaszcza:
  • sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży
  • rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych
  • sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz VAT UE
  • kontrola dokumentów dotyczących operacji podlegających rozliczeniu VAT
  • zwrot VAT za materiały budowlane
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych a w szczególności:
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa)
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych wymaganych przez banki, ubezpieczycieli, leasingodawców
  • sporządzanie bieżących analiz dla kontrahentów zgodnie z ustalonymi wzorami
 5. obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli między innymi
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
  • obsługa rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
  • prowadzenie kart wynagrodzeń
  • rozliczenia roczne pracowników (PIT-11)